Vårt angreppssätt

På Place Consulting arbetar vi tillsammans med våra uppdragsgivare för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för att utveckla näringslivet och samhället på en ort, i en kommun eller region. Förutom engagemang från offentlig sektor, det lokala näringslivet, ev. högskola och tongivande organisationer/föreningar måste sammanhanget tydliggöras. Vi kallar detta för “Quad Helix” modellen.

Det skiljer sig från den traditionella Triple Helix modellen, som vi anser missar den mer komplexa verklighet som ligger bakom framgångsrik innovation och fungerande tillväxtstrategier. Quad Helix modellen belyser rollen som entreprenörer och andra aktörer i det civila samhället som behövs för att få samspelet mellan offentlig sektor, näringslivet och akademin att fungera.

Frågor som; hur ska parterna samverka, vilka befintliga lokala tillgångar skall stärkas, vad skall tillföras, vilken är inriktningen, är nyckelfrågor. Dessutom är sökandet efter nyckelpersoner som känner stort engagemang för platsen, som kan ena olika viljeinriktningar och driva utvecklingen helt avgörande – vi kallar dem Place Managers.