Magnus Fransson

Vad driver dig?

Jag blir både stolt och glad när jag har medverkat i något som blev ”på riktigt” och faktiskt förändrade något till det bättre. Stort som smått. På Place Consulting är ”på riktigt” något av ett honnörsuttryck, vilket är väldigt motiverande.

Vad är du bra på?

Jag är en nyfiken person, med en bra förmåga att se möjligheter, och förklara dessa möjligheter på ett begripligt sätt. Drivs av att få möjligheterna i rullning – på riktigt!

Vad är en Plats för dig har du någon favorit?

Personliga platser, som associerar till viktiga händelser i mitt och min familjs liv ligger självklart nära till hands. I ett professionellt perspektiv har jag ett par favoriter, som alla har det gemensamt att någon eller några har gjort något med platsen. Det handlar om städer, gårdar, parker, byggnader, industritomter, stränder där det personliga ledarskapet lett till positiva resultat. Tyvärr är det omvända allt för vanligt, platser som ingen gör något åt. Här kommer Place Consulting in!

Har du något att tillägga?

Jag är en Civilingenjör från Chalmers med en lång professionell värnplikt på Ericsson, där de sista 10 åren ägnades mest åt affärsutveckling. Ericsson följdes av en i jämförelse kortare offensiv som investerare på Industrifonden. Gillar blandningen av teknik och affär som gör nytta.

EmailTel