Jan Snygg

Vad driver dig?

Jag vill jobba med utveckling av näringslivet och samhället i stort, mot ett mer innovativt och långsiktigt hållbart samhälle. Jag vill jobba med entreprenöriella människor som vågar ifrågasätta det etablerade och i praktiken testa nya tekniker, metoder och koncept för att utveckla bättre lösningar i den långsiktigt hållbara riktningen. Jag avser då både entreprenörer som startar och driver nya innovativa tillväxtföretag och ”intraprenörer” som kämpar, ofta i motvind, för att förbättra effektiviteten och förändra arbetssätt och kulturer inom både stora företag och publika verksamheter som kommuner och landsting. Alla är lika viktiga för att vi ska kunna skapa långsiktigt attraktiva och hållbara platser att bo på!

Att efter bästa förmåga stötta och bidra till att dessa individer lyckas, det är nog min starkaste drivkraft.

Vad är du bra på?

Jag har nog en ganska bra förmåga att entusiasmera människor, att ta fram och leda arbete mot gemensamma målbilder. Jag har lärt mig att hantera, beskriva och organisera utvecklingen av nya komplexa lösningar som möjliggörs i gränslandet mellan olika traditionellt separerade teknik/marknadssegment och i samverkan mellan aktörer från industrin, akademin, myndigheter och civilsamhället. Jag är bra på att hitta bra affärsmodeller och vettiga vägar till marknaden. Jag har nog mycket nytta av att jag själv har verkat inom de flesta områdena. Jag har jobbat både i stora företag som Ericsson och i små tillväxtbolag. Jag har även som ”riskkapitalist” och affärsängel investerat både kompetens och kapital i många tillväxtbolag samt jobbat som konsult åt universitet, kommuner och landsting. Detta har gett en bra förståelse för de olika drivkrafterna och kulturerna hos de olika aktörer som behöver samverka effektivt vid t.ex. regional utveckling.

Vad är en Plats för dig har du någon favorit?

En plats kan vara en liten stad, en region eller ett land, det beror på sammanhanget man jobbar med. Just nu trivs jag bra på Värmdö utanför Stockholm, med familjen, med närheten till havet och segelbåten men den plats som historiskt påverkat mig mest är nog ”Silicon Valley” och San Francisco området där vi bodde och jobbade under ett antal år. Det var en omtumlande tid då jag insåg vad en verkligt stark ”innovationskultur” innehåller för komponenter, hur viktigt det är att vilja och våga försöka även om risken för misslyckande är stor. Detta fungerar bara då omgivningen visar att det är ok och t.o.m. positivt att misslyckas ibland. Det var fantastiskt att uppleva på nära håll hur en multikulturell attraktiv plats som lockar talanger från hela världen kan fungera som utvecklings & innovationsmotor i ett globalt perspektiv.

Har du något att tillägga?

Jag ser även stora behov av ”samverkande platser” nationellt och gärna nordiskt, med gemensamma ambitioner och målbilder inom olika områden. Den typen av samverkansinitiativ tror jag mycket på då Sverige är alldeles för litet i ett globalt perspektiv för att vi ska konkurrera ”internt” mellan olika svenska kommuner och regioner.

EmailTel