Christer Asplund

Vad driver dig?

Det lockande ligger i att bana ny mark. Det innebär konkret att identifiera nya gränsland mellan organisation, teknik och affärer. När det gäller teknik får den helst vara av ”disruptive-karaktär”, alltså ny teknik som kan få ett kommersiellt genomslag baserad på nya tillämpningar och ett skickligt management. Det spännande är hur denna omgestaltning ofta inrymmer en rad möjligheter för regioner och platser. Det är dessa möjlighetsfönster som driver mig.

Vad är du bra på?

De många kunder jag haft under åren brukar hänvisa till att det blir resultat och att verksamheten är starkt konceptdriven. En annan aspekt handlar om att få ner erfarenheterna i skriftlig och begriplig form i allt från en rad böcker till platsutvecklingsplaner i skilda delar av världen (inte bara i Europa).

Vad är en Plats för dig har du någon favorit?

Egentligen handlar mina favoritplatser om sådana som har spännande platsledare, som är beredda att med nyfikenhet och energi driva fram förändringsprocesser. Problemet här är att favoriterna därmed växlar i takt med att platsledarna kommer och går. Det intressanta är att det knappast finns någon given platsegenskap som driver fram ledarskap. Möjligen har jag märkt en tendens att platsledarskap kan växa sig starkare i kölvattnet på en mer omfattande förtagsnedläggning.

Har du något att tillägga?

Åren i Bryssel gav mig ett perspektiv på möjligheterna för nordisk samverkan och vad nordiska platser skulle kunna göra bättre med sin innovationsverksamhet. Tiden som näringslivsdirektör i Stockholm och VD för Business Arena Stockholm gav en övertygelse om kraften i vad systematisk konceptdriven utveckling kan ge för tillväxtförutsättningar i en region. Åren som ordförande för Svenska Uppfinnareföreningen gav dessutom respekt för vad innovationsverksamhet kan betyda för en plats. Det parallella författarskapet har också varit en källa till glädje och stor inspiration.

EmailTel