Trust is the real hardware in business

SvD Debatt införd den 15 september 2018 ”Tilliten mellan människor är verklig hårdvara” Det är mjukvaran hos oss människor som är den verkliga hårdvaran i näringslivet. För länderna i Norden ger den en kraftfull konkurrensfördel. Men som all mjukvara behöver den ständigt uppgraderas, skriver debattörer som utkommer med en bok i ämnet. Bristande tilltro i…
Read more