Nordiskt Investeringsfrämjande – ett logiskt verktyg för ny teknik och industriell förnyelse

Nordiskt Investeringsfrämjande – ett logiskt verktyg för ny teknik och industriell förnyelse

Norden borde samarbeta och investera mer i gemensamma projekt. Det gäller inte bara bekämpning av skogsbränder eller utveckling av försvarsteknik. Norden är framförallt ett Mecka för startup-bolag och det finns mycket att vinna på mer samarbete på detta område – inte minst för att locka utländska investerare.

Norden kan attrahera med innovationskraft, techföretag och bra möjligheter för startup-företag. Internationella, komparativa rankningar verifierar bilden av en 27 miljoners befolkning i snabb utveckling och med ett tillitsfullt investeringsklimat.

Flera branscher inom den nordiska marknaden integreras allt mer. Intresset från omvärlden för dessa branscher är stort. Bra exempel är de samnordiska el-, arbets-, finans- och hållbarhetsmarknaderna.

Men hur ska vi ta tillvara det nya intresset från omvärlden?

För det första måste vi öppna ögonen för den samlade nordiska marknaden. Men det är inte bara på affärsområdet som integrationen sker. Nyligen har t o m avtal slutits mellan danska och svenska försvarsmakterna om att förenkla överflygningar över respektive lands territorier och att radarinformation ska delas.

För det andra måste vi organisera oss efter den potentiella investerarens syn på Norden – som en samlad marknad. Gamla nationsgränser bör ersättas med relevanta internordiska insatser.

För det tredje vet vi att uthålligt bearbetande av etableringsspåren verkligen bär frukt. Detta rymmer operativt arbete som borde handla om att vässa attraktionskraften och spana efter nya möjligheter för investerare, kombinera de nordiska attraktionerna på ett nytt sätt. Det handlar inte ”bara” om konventionella, industriella investeringar. Norden borde också operativt jaga talanger och bearbeta de stora forsknings- och utbildningssätena, som i förfärande ringa utsträckning har etablerat sig i Norden.

Inget av sådant samlat arbete pågår med Norden för ögonen i dag. Istället har vi fem separata Investment Promotion Agencies (IPA). Dessa fem nationella aktörer ska lyckliggöra investerare, som i dag ser Norden som den helhet regionen faktiskt är. Det som akut borde skapas är ett Nordic IPA(NIPA), med förmåga att ge kompletterande nordiska erbjudanden och service till investerarvärlden.

Låt den gemensamma nordiska arbetsmarknaden, instiftad redan på 1950-talet, och som fungerat som en förebild i Europa, smitta av sig på investerarmarknaden.

Vi har en nordisk investeringsbank sedan länge och på innovationsområdet finns Nordic Innovation. De gränsöverskridande EU-programmen, som överbryggar gränshinder, betyder också en hel del för de internordiska initiativen. Nordpool på energimarknaden förenar oss. Listan kan göras lång. Slutsatsen är att det idag finns tekniskt och kommersiellt samarbete på nästan alla kommersiella områden.

Tyvärr är det tomt på ett av de mest gränsöverskridande områdena: nordiskt investeringsfrämjande. Vi kan dra nytta av synergier mellan olika branscher och industriella aktörer. Förvånansvärt ofta kompletterar vi varandra.

Eftersom vi var och en är små bör det finnas möjligheter för en region med 27 miljoner invånare att kraftsamla för investerarfrämjande. En sådan kraftsamling skulle rymma ett professionellt arbete på följande sex områden:

  • Innovativ konceptutveckling som lockar investerare att besluta om nordiska etableringar.
  • Samlad uppföljning av investerarspår som kommer från privat och offentlig sektor.
  • Öppna för utländska etableringar av forskningsinstitutioner/universitet, likt etableringen i Lund av ESS-anläggningarna.
  • Proaktiva insatser inför betydande omställningar där Norden gemensamt kan bearbeta investerare för att skapa bryggor vid stora teknikskiften.
  • Medverka till att det lokala/regionala investerarsamarbetet professionaliseras. I detta ingår lokalt arbete för att främja den redan beslutade etableringar.
  • Organisera Norden för att delta i talangjakt. Inget sådant arbete pågår och ibland slänger vi till och med ut talanger som kommit.

Nordiskt investeringsfrämjande, ett NIPA, skulle alltså ha många viktiga arbetsuppgifter, som i förlängningen lägger grunden för tillväxt och välstånd.

Christer Asplund och Magnus Fransson

https://www.nyteknik.se/opinion/okat-nordiskt-samarbete-lockar-bade-investerare-och-talanger-6929241

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *