Välkommen till Place Consulting

Köp vår bok Investera i Norden – Om plats, ledarskap och tillväxt

KÖP DEN PÅ AKADEMIBOKHANDELN

Var befinner dig din plats
– innovations- och ledarskapsmässigt?

Engagerade & erfarna

Medarbetarna på Place Consulting har lång erfarenhet av affärsutveckling “på riktigt”. Vi drivs av ett personligt engagemang och har nätverk och kunnande som kommer våra kunder till del. Vi jobbar på alla nivåer för att framgångsrikt utveckla och förnya Platsers långsiktiga strategier.

Samarbets- & resultatorienterade

Vi jobbar med intressenter från alla sektorer – såväl offentliga, privata, universitet & högskolor som medborgare – för att utveckla sammanhangen och hitta synergier. Vi identifierar och engagerar beslutsfattare, företagare och entreprenörer och strävar efter att hitta det personliga ansvaret som driver utvecklingen framåt.

Bygger kunskap & driver utbildning

Genom olika projekt bidrar Place Consulting till att bygga kunskap kring platsers utveckling och skapar kreativa möten mellan platsledare och platsutvecklare på nordiska platser

Vårt angreppssätt

Place Consulting arbetar vi tillsammans med våra uppdragsgivare för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för att utveckla näringslivet och samhället på en ort, i en kommun eller region.

Förutom engagemang från offentlig sektor, det lokala näringslivet, ev. högskola och tongivande organisationer/föreningar måste sammanhanget tydliggöras.

LÄS MER

Tjänster och kompetensområden

Place Consultings uppdragsgivare kommer från både offentlig och privat sektor och våra tjänster syftar till att skapa förutsättningar för långsiktig utveckling för platser, lokalt och regionalt.

Sammanhållande kompetensområden kännetecknar våra tjänster:

PLACE MANAGEMENT

Platsledarskapet, med metoder och verktyg som både belyser VAD som krävs för utveckling och HUR det skall genomföras.                                                                                                                                                                                                                               

SMART FINANSIERING

Utvecklingssatsningar lokalt och regionalt förutsätter finansiering från flera olika källor, både privata och offentliga. Place Consulting har nätverk och kunskap som möjliggör Public Private Partnership och affärsmodeller som matchar det.

Nyheter

Trust is the real hardware in business

SvD Debatt införd den 15 september 2018 ”Tilliten mellan människor är verklig hårdvara” Det är mjukvaran hos oss människor som är den verkliga hårdvaran i näringslivet. För länderna i Norden[…]

Read more

Nordiskt Investeringsfrämjande – ett logiskt verktyg för ny teknik och industriell förnyelse

Norden borde samarbeta och investera mer i gemensamma projekt. Det gäller inte bara bekämpning av skogsbränder eller utveckling av försvarsteknik. Norden är framförallt ett Mecka för startup-bolag och det finns[…]

Read more

Om oss

Place Consulting består av erfarna och handlingskraftiga medarbetare som tillsammans strävar efter att göra Platser – våra orter, städer och regioner – framgångsrika genom att utveckla de lokala och regionala affärsmöjligheter som får platser att blomstra.

Medarbetarna på Place Consulting har lång och bred erfarenhet av affärsutveckling “på riktigt”. Vi drivs av ett personligt engagemang och har nätverk och kunnande som kommer våra kunder till del. Vi jobbar på alla nivåer för att framgångsrikt utveckla och förnya Platsers långsiktiga strategier.

Kontakta oss på Place Consulting

Besöksadress

Adress:

Drottninggatan 33, 111 51 Stockholm