Tjänster och kompetensområden

Place Consultings uppdragsgivare kommer från både offentlig och privat sektor och våra tjänster syftar till att skapa förutsättningar för långsiktig utveckling för platser, lokalt och regionalt.

Sammanhållande kompetensområden kännetecknar våra tjänster;

Place Management: Platsledarskapet, med metoder och verktyg som både belyser VAD som krävs för utveckling och HUR det skall genomföras. Två specialområden är värda att nämnas; Talent Attraction Management (TAM) och Business Attraction Management (BAM).

Smart Finansiering: Utvecklingssatsningar lokalt och regionalt förutsätter finansiering från flera olika källor, både privata och offentliga. Place Consulting har nätverk och kunskap som möjliggör Public Private Partnership och affärsmodeller som matchar det.

Fokusområden kopplade till branscher;

Place Consulting har utvecklat nätverk och metoder som stöder;

 • Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för platser
 • Smart Electric Mobility
 • New Sustainable Materials
 • Smart tillverkning som möjlighet för platser

Place Management – ett långsiktigt perspektiv

Innovationer, nya branscher, kluster och hållbar tillväxt händer inte av en slump. Om man analyserar framgångsexempel så ser man att principerna bakom Place Management – platsledarskapet – har tillämpats och de kan tillämpas proaktivt för att stimulera tillväxt på en ort, stad eller i en region.

Det VAD och HUR som krävs är det vi på Place Consulting vill tillföra.

Vårt angreppssätt

På Place Consulting arbetar vi tillsammans med våra uppdragsgivare för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för att utveckla näringslivet och samhället på en ort, i en kommun eller region. Förutom engagemang från offentlig sektor, det lokala näringslivet, ev. högskola och tongivande organisationer/föreningar måste sammanhanget tydliggöras. Vi kallar detta för “Quad Helix” modellen.

Det skiljer sig från den traditionella Triple Helix modellen, som vi anser missar den mer komplexa verklighet som ligger bakom framgångsrik innovation och fungerande tillväxtstrategier. Quad Helix modellen belyser rollen som entreprenörer och andra aktörer i det civila samhället som behövs för att få samspelet mellan offentlig sektor, näringslivet och akademin att fungera.

Frågor som; hur ska parterna samverka, vilka befintliga lokala tillgångar skall stärkas, vad skall tillföras, vilken är inriktningen, är nyckelfrågor. Dessutom är sökandet efter nyckelpersoner som känner stort engagemang för platsen, som kan ena olika viljeinriktningar och driva utvecklingen helt avgörande – vi kallar dem Place Managers.

Read More About Our Approach

 • 0
  0
  Nordic Place Academy

  Nordic Place Academy

  By Mats Segerstrm on November 25, 2014

  Syftet med Nordic Place Academy är att sprida kunskap till platsledare om vad som utvecklar platsers attraktivitet och hur...

Copyright 2018 | Place Consulting (Platsbyggarna i Norden AB) Org.nummer: 556911-2302