Om Oss

Place Consulting består av erfarna och handlingskraftiga medarbetare som tillsammans strävar efter att göra Platser – våra orter, städer och regioner – framgångsrika genom att utveckla de lokala och regionala affärsmöjligheter som får platser att blomstra.

Medarbetarna på Place Consulting har lång och bred erfarenhet av affärsutveckling “på riktigt”. Vi drivs av ett personligt engagemang och har nätverk och kunnande som kommer våra kunder till del. Vi jobbar på alla nivåer för att framgångsrikt utveckla och förnya Platsers långsiktiga strategier. 

 

Vårt Team

Copyright 2018 | Place Consulting (Platsbyggarna i Norden AB) Org.nummer: 556911-2302