Place Management

 • Nordic Place Academy

  By Mats Segerstrm on November 25, 2014
  0
  0
  Syftet med Nordic Place Academy är att sprida kunskap till platsledare om vad som utvecklar platsers attraktivitet och hur sådant arbete kan bedrivas (s.k. platsledarskap). Målet är att skapa fler kreativa kontakter och lärande möten mellan platsledare, platsutvecklare och platsmarknadsförare i de nordiska länderna.  Nordic Place Academy är ett unikt koncept som samlar ett brett utbud av praktiska seminarier, konferenser, träningstillfällen […]
 • Business Attraction Management (BAM) i tre generationer

  By Christer Asplund on November 25, 2014
  0
  0
  Generation 1 (1980 -2000) Pionjär-tiden Ett mer gränslöst Europa hade ”Europafäderna” bakom kol- och stålunionen liksom Romfördraget länge drömt om. Men någon riktig fart på affärerna och Foreign Direct Investment (FDI) inom Europa hade det varit svårt att skapa. Ett viktigt avstamp skedde emellertid i och med Jaques Delors ordförandeskap i EU (1985 – 1995). Delors anlitade den italienske ekonomen […]
 • Gå bortom tankemodellen “Triple-” till “Quad Helix”!

  By admin on April 19, 2013
  0
  0
  Den förhärskande modellen Triple Helix-modellen är en hörnsten i det svenska innovationssystemet. Den är en beteckning som används för att ange att aktörer bland universitet/högskolor, näringsliv och offentlig sektor samverkar och är omsesidigt beroende i en verksamhet. Modellen ges ytterligare tyngd av att många EU-projekt förutsätter en sådan konstellation. Upphovsmannen bakom Triple Helix är Professor Henry Etzkowitz, och modellen har […]

Copyright 2018 | Place Consulting (Platsbyggarna i Norden AB) Org.nummer: 556911-2302