Inspirational

  • Nordic Place Academy

    By Mats Segerstrm on November 25, 2014
    0
    0
    Syftet med Nordic Place Academy är att sprida kunskap till platsledare om vad som utvecklar platsers attraktivitet och hur sådant arbete kan bedrivas (s.k. platsledarskap). Målet är att skapa fler kreativa kontakter och lärande möten mellan platsledare, platsutvecklare och platsmarknadsförare i de nordiska länderna.  Nordic Place Academy är ett unikt koncept som samlar ett brett utbud av praktiska seminarier, konferenser, träningstillfällen […]

Copyright 2018 | Place Consulting (Platsbyggarna i Norden AB) Org.nummer: 556911-2302