Cross-Sector

  • Gå bortom tankemodellen “Triple-” till “Quad Helix”!

    By admin on April 19, 2013
    0
    0
    Den förhärskande modellen Triple Helix-modellen är en hörnsten i det svenska innovationssystemet. Den är en beteckning som används för att ange att aktörer bland universitet/högskolor, näringsliv och offentlig sektor samverkar och är omsesidigt beroende i en verksamhet. Modellen ges ytterligare tyngd av att många EU-projekt förutsätter en sådan konstellation. Upphovsmannen bakom Triple Helix är Professor Henry Etzkowitz, och modellen har […]

Copyright 2018 | Place Consulting (Platsbyggarna i Norden AB) Org.nummer: 556911-2302