Jan Snygg

Partner

Vad driver dig?

Jag vill jobba med utveckling av näringslivet och samhället i stort mot ett mer innovativt och långsiktigt hållbarare samhälle. Jag får och jag kan själv bidra med mycket positiv energi då jag jobbar med entreprenöriella människor som vågar ifrågasätta det etablerade och i praktiken testa nya tekniker, metoder och koncept för att utveckla bättre lösningar i den långsiktigt hållbara riktningen.
Jag vill gärna och försöker hela tiden jobba både med entreprenörer som startar och driver nya innovativa tillväxtföretag och de ”intraprenörer” som kämpar, ofta i motvind, för att förbättra effektiviteten och förändra arbetssätt och kulturer inom både stora företag och publika verksamheter inom t.ex kommuner och landsting. Alla är lika viktiga för att vi ska kunna skapa ännu bättre och attraktivare platser att bo på!

Vad är du bra på?

Jag har nog en ganska bra förmåga att entusiasmera människor att ta fram och sen jobba mot gemensamma målbilder och jag har lärt mig att hantera, beskriva och organisera utvecklingen av nya komplexa lösningar som möjliggörs i gränslandet mellan olika traditionellt separerade teknik/marknadssegment och i samverkan mellan aktörer från industrin, akademin, myndigheter och civilsamhället. Jag är bra på att hitta bra affärsmodeller och vettiga vägar till marknaden. Jag har nog mycket nytta av att jag själv har verkat inom de flesta områdena. Jag har verkat på alla nivåer i stora företag som Ericsson, i små tillväxtbolag och jag arbetade som ”riskapitalist” under en period. Jag har även jobbat mycket som konsult åt universitet, kommuner och landsting vilket gett en bra förståelse för de olika situationerna och kulturerna hos de olika aktörer som behöver samverka effektivt vid regional utveckling.

Vad är en Plats för dig har du någon favorit?

En plats kan vara en liten stad, en region eller ett land, det beror på sammanhanget man jobbar med. Just nu trivs jag bra på Värmdö utanför Stockholm, med familjen, med närheten till havet och segelbåten men den plats som historiskt påverkat mig mest positivt är nog ”Silicon Valley” och San Francisco området där vi bodde och jobbade under ett antal år. Det var en omtumlande tid då jag insåg vad en verkligt stark ”innovationskultur” innehåller för komponenter, hur viktigt det är att det är våga försöka och att omgivningen säger att det är ok att faktiskt misslyckas ibland. Det var fantastiskt att uppleva på nära håll hur en multikulturell attraktiv plats som lockar talanger från hela världen kan fungera som utvecklings & innovationsmotor i ett globalt perspektiv. Jag har de senaste åren jobbat mycket med norra Sverige och jag har Umeå och Västerbotten som lite av favoritplatser med stor utvecklingspotential framöver.  Härliga människor som inte alltid inser hur duktiga dom är och framförallt alldeles för sällan vill ”förhäva sig”, för det gör man inte alltid ostraffat i norra Sverige. Det är kanske en av de största skillnaderna mot Silicon Valley.

Har du något att tillägga?

Jag ser även ”samverkande platser” med gemensamma ambitioner och målbilder som mycket spännande utvecklingsområden och just nu jobbar jag t.ex. med ett ”nationellt initiativ” med sju regioners universitetssjukhus och ett antal stora och små företag för att utveckla ännu bättre strålbehandlingslösningar inom cancervården i Sverige och internationellt. Detta kommer förhoppningsvis att sätta Sverige och alla medverkande platser & företag på den internationella kartan inom det här specifika området. Den typen av samverkansinitiativ tror jag mycket på då Sverige är alldeles för litet i ett globalt perspektiv för att vi ska konkurrera ”internt” mellan olika svenska kommuner och regioner.

Copyright 2018 | Place Consulting (Platsbyggarna i Norden AB) Org.nummer: 556911-2302