Nordic Place Academy

By Mats Segerstrm on November 25, 2014 in Business Attraction Management, Inspirational, Place Management
0
0

Syftet med Nordic Place Academy är att sprida kunskap till platsledare om vad som utvecklar platsers attraktivitet och hur sådant arbete kan bedrivas (s.k. platsledarskap). Målet är att skapa fler kreativa kontakter och lärande möten mellan platsledare, platsutvecklare och platsmarknadsförare i de nordiska länderna.  Nordic Place Academy är ett unikt koncept som samlar ett brett utbud av praktiska seminarier, konferenser, träningstillfällen och utvecklingsprojekt för aktörer som representerar platser i Norden, med fokus på praktiska metoder och verkliga fall.

 Nordic Place Academy har tagits fram av Tendensor och Place Consulting – två företag som jobbar inom Norden med frågor som påverkar kommuner, regioner och andra områden kring platsers attraktivitet, innovation och ledarskap.

http://placeacademy.com/

About the Author

Mats SegerstrmView all posts by Mats Segerstrm

0 Comments

Add comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright 2018 | Place Consulting (Platsbyggarna i Norden AB) Org.nummer: 556911-2302