Gå bortom tankemodellen “Triple-” till “Quad Helix”!

By admin on April 19, 2013 in Cross-Sector, Methodology, Place Management, Planning
0
0

Den förhärskande modellen

Triple Helix-modellen är en hörnsten i det svenska innovationssystemet. Den är en beteckning som används för att ange att aktörer bland universitet/högskolor, näringsliv och offentlig sektor samverkar och är omsesidigt beroende i en verksamhet. Modellen ges ytterligare tyngd av att många EU-projekt förutsätter en sådan konstellation.

Upphovsmannen bakom Triple Helix är Professor Henry Etzkowitz, och modellen har fått stor spridning under 2000-talet. Exempel på samverkan, som den mellan medicinsk forskning (akademin), offentlig sjukvård (offentlig sektor) och läkemedelsindustrin (näringsliv) där fördelarna framstår som uppenbara har bidragit till modellens popularitet. Kanske är det också så att helix, som beskriver strängar i en spiralstruktur som DNA, ger modellen en naturlig och intuitiv relevans? Till och med Henry Etzkowitz, pappan till Triple Helix har konstaterat att ”modellen har nästan fått eget liv”.

Vad är problemet?

Våra samlade erfarenheter på Place Consulting visar att det finns fler aktörer än de inom akademi, näringsliv och offentlig sektor, som är avgörande för att utveckla en verksamhet eller en plats framgångsrikt.  Triple Helix-modellen är ett förenklat recept som gör komplexa skeenden så skenbart enkla att den i praktiken inte är verksam. Den tar inte tillräcklig hänsyn till aktörernas olika styrkeförhållanden, tar inte hänsyn till några ytterligare organisationer, tar inte sammanhanget i tillräckligt beaktande, och framför allt ser inte de tongivande individernas, entreprenörernas och eldsjälarnas avgörande roll. Ibland måste man ju faktiskt konstatera att det inte är institutioner, organisationer eller andra juridiska personer som gör saker – det är människor som gör det!

Quad helix

Begreppet Quad helix kommer från ett oväntat håll – Internet Governance – och användes först av amerikanen Ernest J. Wilson, 2005, då på University of Maryland. I sin forskning blev han inblandad i frågan om hur Internets möjligheter skulle hanteras i Brasilien, där statliga IT-företag och näringsliv såg möjligheter att stärka sina respektive positioner. Genom att se till att forskarvärlden engagerades (Akademin) och, framför allt, lyfta fram oberoende IT organisationer (NGO – Non-Governmental Organizations) och representanter för allmänheten/konsumenterna kunde en Internet-styrning som gynnade hela landet arbetas fram.  Det blev uppenbart då att Civil Society, samhällets olika organisationer och föreningar, skulle komplettera de traditionella aktörerna för att tillsammans utgöra en Quad helix, med fyra grupperingar istället för tre.

Quad helix och Platsen

På Place Consulting arbetar vi tillsammans med våra uppdragsgivare för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för att utveckla näringslivet och samhället på en ort, i en kommun eller region. Förutom engagemang från offentlig sektor, det lokala näringslivet, ev. högskola och tongivande organisationer/föreningar måste sammanhanget tydliggöras. Frågor som: hur ska parterna samverka, vilka befintliga lokala tillgångar skall stärkas, vad skall tillföras, vilken är inriktningen, är nyckelfrågor. Dessutom är sökandet efter nyckelpersoner som känner stort engagemang för platsen, som kan ena olika viljeinriktningar och driva utvecklingen helt avgörande – vi kallar dem Place Managers.

Utmaningarna med att affärsutveckla (gärna genom omstörtande innovation – som beskrivits av Clayton Christensen, ”disruptive innovation”), skapa kluster, utveckla verksamheter som besöksnäring, skapa bättre livskvalité och boende för medborgarna är generiska. Men de blir tydligare och mer hanterbara när de skall tillämpas och passa förutsättningarna på en Plats.

Det framgår också av Ernest J. Wilson’s (nu rektor för Annanberg School for Communication & Journalism vid University of Southern California) artikel How to make a region innovative.  Med ett geografiskt kluster som utgångspunkt lyfter han fram vikten av att engagera begåvade och initiativrika personer, som inte nödvändigtvis representanter någon Quad helix aktör, men som kraftfulla entreprenörer. Han efterlyser, oavsett personlig bakgrund, människor med öppet sinne och förmåga att kombinera komplexa och motsträviga faktorer. De behövs både för att skapa sammanhanget (context management) och balansera de olika intressen som modellens fyra huvudaktörer utgör.

Place_Quad_Helix

 

Quad helix och Place Management

En fördel med Quad helix-modellen är att den tar hänsyn till att verklighetens fyra aktörer faktiskt jobbar i sina respektive stuprör, och att skapa ett gemensamt sammanhang/context är en prioriterad uppgift för en Place Manager. Den traditionella Triple helix modellen föreskriver att bara de tre aktörerna finns med i konstellationen så uppstår effektiv samverkan.

En ytterligare fördel är, förstås, att platsens medborgare, konsumenter, intresseföreningar och icke-offentliga organisationer – Civil Society – får en roll i modellen. Man kan se det i ett demokrati-perspektiv, men man kan också se det som effektivt sätt att engagera och förankra.

Den traditionella Triple helix-modellen tar inte hänsyn till entreprenörer och Place Managers, oavsett vilken sektor de tillhör. I den gamla modellen finns det ingen roll för individen, oavsett begåvning eller lysande idéer. Den informella rollen som initiativrika och kunniga individer i verkligheten har spelat hittills kan vara skälet till att triple helix-modellen har ansetts fungera under många år, trots starka samhällsinstitutioner och företag.

Individernas roll i förhållande till Platsen, har en stark roll i Ernest J. Wilson’s beskrivning av den nya Quad helix-synsättet. Den lyfter vi också fram i boken Place Management – New Roles for Place Managers in Rebuilding European Wealth, skriven av Christer Asplund.

De Platser som vill utveckla sig, i ljuset av Quad helix-synsättet, gör också rätt i att försöka utveckla eller dra till sig rätt individer – framtidens Place Managers. Om det handlar en rapport som Place Consulting har medverkat till – Talent Attraction i svenska kommuner.

0 Comments

Add comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright 2018 | Place Consulting (Platsbyggarna i Norden AB) Org.nummer: 556911-2302