Vi utvecklar platser.

Place Consulting bestÃ¥r av erfarna och handlingskraftiga medarbetare som tillsammans strävar efter att göra platser – vÃ¥ra orter, städer och regioner – framgÃ¥ngsrika genom att utveckla de lokala och regionala affärsmöjligheter som fÃ¥r platser att blomstra.

Läs mer om Place Consulting...

miemU78-1000x563

Engagerade & erfarna

Medarbetarna pÃ¥ Place Consulting har lÃ¥ng erfarenhet av affärsutveckling “pÃ¥ riktigt”. Vi drivs av ett personligt engagemang och har nätverk och kunnande som kommer vÃ¥ra kunder till del. Vi jobbar pÃ¥ alla nivÃ¥er för att framgÃ¥ngsrikt utveckla och förnya Platsers lÃ¥ngsiktiga strategier. VÃ¥rt Team

Samarbets- & resultatorienterade

Vi jobbar med intressenter frÃ¥n alla sektorer – sÃ¥väl offentliga, privata, universitet &  högskolor som medborgare – för att utveckla sammanhangen och hitta synergier. Vi identifierar och engagerar beslutsfattare, företagare och entreprenörer och strävar efter att hitta det personliga ansvaret som driver utvecklingen framÃ¥t.  Tjänster

Bygger kunskap & driver utbildning

Genom olika projekt bidrar Place Consulting till att bygga kunskap kring platsers utveckling, t.ex. Talent Attraction Management (TAM) och Business Attraction Management (BAM) som vi också hjälper till att sprida genom Nordic Place Academy som skapar kreativa möten mellan platsledare, platsutvecklare och platsmarknadsförare i de nordiska länderna. 

Vårt angreppssätt

Place_Quad_HelixPÃ¥ Place Consulting arbetar vi tillsammans med vÃ¥ra uppdragsgivare för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för att utveckla näringslivet och samhället pÃ¥ en ort, i en kommun eller region. Förutom engagemang frÃ¥n offentlig sektor, det lokala näringslivet, ev. högskola och tongivande organisationer/föreningar mÃ¥ste sammanhanget tydliggöras. FrÃ¥gor som; hur ska parterna samverka, vilka befintliga lokala tillgÃ¥ngar skall stärkas, vad skall tillföras, vilken är inriktningen, är nyckelfrÃ¥gor. Dessutom är sökandet efter nyckelpersoner som känner stort engagemang för platsen, som kan ena olika viljeinriktningar och driva utvecklingen helt avgörande – vi kallar dem Place Managers.

Läs mer om vårt angreppssätt

Copyright 2016 | Place Consulting (Platsbyggarna i Norden AB) Org.nummer: 556911-2302