Vi utvecklar platser.

Place Consulting består av erfarna och handlingskraftiga medarbetare som tillsammans strävar efter att göra platser – våra orter, städer och regioner – framgångsrika genom att utveckla de lokala och regionala affärsmöjligheter som får platser att blomstra.

Läs mer om Place Consulting...

Engagerade & erfarna

Medarbetarna på Place Consulting har lång erfarenhet av affärsutveckling “på riktigt”. Vi drivs av ett personligt engagemang och har nätverk och kunnande som kommer våra kunder till del. Vi jobbar på alla nivåer för att framgångsrikt utveckla och förnya Platsers långsiktiga strategier. Vårt Team

Samarbets- & resultatorienterade

Vi jobbar med intressenter från alla sektorer – såväl offentliga, privata, universitet &  högskolor som medborgare – för att utveckla sammanhangen och hitta synergier. Vi identifierar och engagerar beslutsfattare, företagare och entreprenörer och strävar efter att hitta det personliga ansvaret som driver utvecklingen framåt.  Tjänster

Bygger kunskap & driver utbildning

Genom olika projekt bidrar Place Consulting till att bygga kunskap kring platsers utveckling, t.ex. Talent Attraction Management (TAM) och Business Attraction Management (BAM) som vi också hjälper till att sprida genom Nordic Place Academy som skapar kreativa möten mellan platsledare, platsutvecklare och platsmarknadsförare i de nordiska länderna. 

Vårt angreppssätt

Place_Quad_HelixPå Place Consulting arbetar vi tillsammans med våra uppdragsgivare för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för att utveckla näringslivet och samhället på en ort, i en kommun eller region. Förutom engagemang från offentlig sektor, det lokala näringslivet, ev. högskola och tongivande organisationer/föreningar måste sammanhanget tydliggöras. Frågor som; hur ska parterna samverka, vilka befintliga lokala tillgångar skall stärkas, vad skall tillföras, vilken är inriktningen, är nyckelfrågor. Dessutom är sökandet efter nyckelpersoner som känner stort engagemang för platsen, som kan ena olika viljeinriktningar och driva utvecklingen helt avgörande – vi kallar dem Place Managers.

Läs mer om vårt angreppssätt

Copyright 2018 | Place Consulting (Platsbyggarna i Norden AB) Org.nummer: 556911-2302